Ελαιοκαλλιέργεια

Διαχρονικά η ελιά φαίνεται να αποτελεί το βασικό προϊόν του νησιού και το Αμάρι γίνεται ένας από τους σημαντικότερους ελαιοπαραγωγούς τόπους της Κρήτης, τόσο σε ότι αφορά στην έκταση των καλλιεργειών όσο και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Ολόκληρη η κοιλάδα του Αμαρίου και οι πλαγιές των βουνών καλύπτονται από πανάρχαια ελαιόδεντρα, που συγκροτούν ένα από τους πλέον παραδοσιακούς ελαιώνες της Κρήτης, ο ελαιώνας της «Αμπαδιάς» από τον οποίο παράγεται και η φημισμένη «Θρούμπα Αμπαδιάς», ένα εκλεκτό είδος βρώσιμης ελιάς με αναγνώριση προστατευόμενης προέλευσης –ΠΟΠ, σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο