Λοχριά – Κουρουπητός

Μήκος διαδρομής: 3,7 χλμ Διάρκεια: Ανάλογα με τις δεξιότητες και την εμπειρία σας στην ποδηλασία Ελάχιστο υψόμετρο: 545μ Ανώτατο υψόμετρο: 997μ Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +449μ / -31μ Κλίση: Μέγιστη +29,1% / -20,1%. Μέση +13,8% /...

Ποδηλασία γύρω από τον Φουρφουρά

Μήκος διαδρομής: 5,3 χλμ Διάρκεια: ανάλογα με τις δεξιότητες και την εμπειρία σας στην ποδηλασία Ελάχιστο υψόμετρο: 362μ Ανώτατο υψόμετρο: 600μ Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +182μ / -207μ Κλίση: Μέγιστη +17,2% / -22,7%. Μέση +7,2% / –...

Αγ. Φωτεινή – Κλεισίδι – Βισταγή – Σχολή Ασωμάτων

1η Επιλογή  Μήκος διαδρομής: 9,2 χλμ Διάρκεια: ανάλογα με τις δεξιότητες και την εμπειρία σας στην ποδηλασία Ελάχιστο υψόμετρο: 336μ Ανώτατο υψόμετρο: 523μ Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +135μ / -259μ Κλίση: Μέγιστη +20,0% / -19,4%. Μέση +5,1% / -5,6% 2η...

Αμάρι – Μοναστηράκι – Φουρφουράς

Μήκος διαδρομής: 9,8 χλμ Διάρκεια: Ανάλογα με τις δεξιότητες και την εμπειρία σας στην ποδηλασία Ελάχιστο υψόμετρο: 281μ Ανώτατο υψόμετρο: 479μ Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +362μ / -324μ Κλίση: Μέγιστη +18,6 % / -24,9 %. Μέση +6,8% /...

Μέρωνας – Κοιλάδα Ασωμαθιανού Κάμπου

Μήκος διαδρομής: 16,6 χλμ Διάρκεια: ανάλογα με τις δεξιότητες και την εμπειρία σας στην ποδηλασία Ελάχιστο υψόμετρο: 329μ Ανώτατο υψόμετρο: 600μ Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +254μ / -520μ Κλίση: Μέγιστη +12,38% / -16,6%. Μέση +3,8% / -4,5%...
Μετάβαση στο περιεχόμενο