Μήκος Διαδρομής: 5,0 χλμ

Διάρκεια (με τα πόδια): 1ω20′ – 1ω30′

Ελάχιστο υψόμετρο: 459μ

Ανώτατο υψόμετρο: 994μ

Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +557μ / -41μ

Κλίση: Μέγιστη +41,0% /-27,7%. Μέση +16,4% / -8,6%

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο