Μήκος Διαδρομής: 5,1 χλμ

Διάρκεια (με τα πόδια): 2ω15′ – 2ω30′

Ελάχιστο υψόμετρο: 478μ

Ανώτατο υψόμετρο: 1485μ

Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +1078μ / -79μ

Κλίση: Μέγιστη +59,4% / -49,5%. Μέση +22,6% / -10,5%

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο