Μήκος διαδρομής: 4,5 χλμ
Διάρκεια (με τα πόδια): 1ω40′ – 1ω50′
Ελάχιστο υψόμετρο: 1120μ
Ανώτατο υψόμετρο: 1581μ
Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +493μ / – 39μ
Κλίση: Μέγιστη +32,8% / -15,1%. Μέση +11,0% / -2,2%

Εναλλακτική πρόταση για την προσέγγιση στο σημείο 05 (σημείο αρχής ανάβασης στην κορυφή), μέσω της διαδρομής  Βισταγή – Πηγάδια Τσικαλά.
Η μετάβαση στο σημείο 05 από όπου ξεκινάει η κυρίως ανάβαση στην κορυφή, μπορεί να γίνει επίσης και με όχημα 4Χ4 ή με τα πόδια από τη Βισταγή, ακολουθώντας τον χωματόδρομο που οδηγεί στη θέση Πηγάδια Τσικαλά και λίγο πιο πάνω στη στροφή όπου είναι το σημείο 05.
Ο εν λόγω χωματόδρομος, μήκους 7,7 χλμ ξεκινά 1,3 χλμ από την έξοδο της Βισταγής (εκκλησία Σωτήρα Χριστού) προς Πλατάνια ή 4,28 χλμ από την έξοδο των Πλατανίων προς Βισταγή.

Μήκος διαδρομής: 7,0 χλμ
Διάρκεια: 1ω55′ – 2ω10′
Ελάχιστο υψόμετρο: 474μ
Ανώτατο υψόμετρο: 1233μ
Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +722μ
Κλίση: Μέγιστη +40,9% / -38,2%. Μέση +13,7% / -8,3%

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο