Μήκος διαδρομής: 4,7 χλμ

Διάρκεια: 1ω30′ – 1ω45′

Ελάχιστο υψόμετρο: 792μ

Ανώτατο υψόμετρο: 1183μ

Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +434 / – 414

Κλίση: Μέγιστη +58,4% / -49,4%. Μέση +20,2% / -15,1%

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο