Μήκος διαδρομής: οδικό τμήμα 3,4 χλμ  / πεζοπορικό τμήμα 2,3 χλμ

Διάρκεια: 0ω40′ – 0ω50′ (τμήμα της πεζοπορίας από το σημείο 06 έως την κορυφή)

Ελάχιστο υψόμετρο: 407μ (στο σημείο 06)

Ανώτατο υψόμετρο: 698μ (Τίμιος Σταυρός)

Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +331μ / – 186μ

Κλίση: Μέγιστη +37,4% / -29,9%. Μέση +13,6% / -10,5%

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο