Τμήμα Α. Κουρούτες – Τουμπωτός Πρίνος

Μήκος διαδρομής: 12,8 χλμ (επί χωματόδρομου)
Διάρκεια: Ανάβαση 2ω45′ – 3ω00′
Ελάχιστο υψόμετρο: 537μ
Ανώτατο υψόμετρο: 1528μ
Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +970μ / -11μ
Κλίση: Μέγιστη +30,6% / -18,1%. Μέση +10,5% / -5,1%

Τμήμα Β. Τουμπωτός Πρίνος – Τίμιος Σταυρός

Μήκος διαδρομής: 4,1 χλμ
Διάρκεια: Ανάβαση 3ω40′ – 3ω50′
Ελάχιστο υψόμετρο: 1528μ
Ανώτατο υψόμετρο: 2456μ
Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +984μ / – 59μ
Κλίση: Μέγιστη +43,1% / -14,3%. Μέση +23,3% / -7,3%

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο