Μήκος διαδρομής: 3,3 χλμ

Διάρκεια: 1ω20′ – 1ω30′

Ελάχιστο υψόμετρο: 558μ

Ανώτατο υψόμετρο: 1013μ

Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +484μ / -35μ

Βαθμός μέσης κλίσης: Μέγιστη +45,2% / -19,7%. Μέση +15,4% / -7,5%

 

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο