Η καμάρα του Μανουρά βρίσκεται στην επαρχία Αμαρίου, κάτω από το Χορδάκι, στη συμβολή του ποταμού Λυγιώτη (ή Ηλέκτρα) με τον χείμαρρο Μουνούχο (που μαζεύει τα νερά από το Γερακάρι και διά της κοιλάδας Βρυσών- Άνω Μέρους τα φέρνει στην Αμπαδιά), στη θέση Μετόχι Μανουρά – Μύλος – Φανερωμένη.

Το γεφύρι είναι πέτρινο με τέσσερα τόξα των οποίων τα ανοίγματα διαφέρουν. Αυτό έγινε όπως φαίνεται ώστε να μπορέσουν τα βάθρα να θεμελιωθούν στα πετρώδη τμήματα της κοίτης του ποταμού. Τα τόξα είναι κατασκευασμένα με ημιλαξευτούς λίθους από σκληρό ασβεστόλιθο, ενώ τα βάθρα και τα γεμίσματα είναι αργολιθοδομή. Τόσο η μορφή των τόξων όσο και το κτίσιμο θυμίζει έντονα τα Ηπειρωτικά γεφύρια. Δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθούν στοιχεία στη βιβλιογραφία που να επιτρέπουν με σιγουριά τη χρονολόγηση της κατασκευής του.

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο