Μήκος διαδρομής: 6,3 χλμ

Διάρκεια: 1ω30′ – 1ω45′

Ελάχιστο υψόμετρο: 440μ

Ανώτατο υψόμετρο: 671μ

Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +225μ / -439μ

Βαθμός μέσης κλίσης: Ανάβαση +9,3% / Κατάβαση -9,2%

Κλίση: Μέγιστη +29,2% / -35,6%. Μέση +9,3% / -9,2%

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο