Μήκος διαδρομής: 6,4 χλμ

Διάρκεια (με τα πόδια): 2ω30′ – 2ω45′

Ελάχιστο υψόμετρο: 490μ

Ανώτατο υψόμετρο: 1120μ

Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +773μ / – 145μ

Κλίση: Μέγιστη +61,5% / -46,4%. Μέση +16,0% / -9,0%

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο