Στις νοτιοδυτικές παρυφές του οικισμού Πετροχώρι είναι χτισμένη η μεγάλη δίκλιτη εκκλησία αφιερωμένη στο Άγιο Πνεύμα, η οποία οικοδομήθηκε τον 19ο αι. πάνω στα ερείπια αρχαιότερου.

Η κύρια είσοδος του Ναού στο βόρειο τοίχο φέρει εντυπωσιακό πώρινο περιθύρωμα με διπλούς παραστάδες και αετωματική επίστεψη πάνω από το υπέρθυρο. Η σωζόμενη επιγραφή στην κόγχη επίστεψης, ενημερώνει τον επισκέπτη για το έτος ανέγερσης του ναού, το 1892. Ακριβώς από πάνω προβάλει ένα τρίλοβο καμπαναριό, ενώ υπάρχει και δεύτερο πυργοειδές κωδωνοστάσιο πίσω από τη νότια κόγχη της εκκλησίας το οποίο κατασκευάστηκε μεταγενέστερα.

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο