Ο Ναός της Παναγίας στα Πλατάνια Αμαρίου είναι κτισμένος στον αρχιτεκτονικό τύπο του μονόχωρου, καμαροσκέπαστου με ημικυλινδρική καμάρα που ενισχύεται από δύο σφενδόνια, τα οποία πατούν σε πεσσούς. Ο ναός διασώζει τοιχογραφικό διάκοσμο, έργο δύο ζωγράφων. Ο πρώτος, που ακολουθεί καθυστερημένα λαϊκές συντηρητικές τάσεις του 13ου αι., διακόσμησε το ανατολικό τμήμα του ναού, ενώ ο ζωγράφος του δυτικού τμήματος ακολουθεί ακαδημαϊκές τάσεις της εξελισσόμενης Παλαιολόγειας τέχνης, στις πρώτες δεκαετίες του 14ου αι.

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο