Μήκος διαδρομής: 16,6 χλμ

Διάρκεια: ανάλογα με τις δεξιότητες και την εμπειρία σας στην ποδηλασία

Ελάχιστο υψόμετρο: 329μ

Ανώτατο υψόμετρο: 600μ

Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +254μ / -520μ

Κλίση: Μέγιστη +12,38% / -16,6%. Μέση +3,8% / -4,5%

 

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο