Μήκος διαδρομής: 10,0 χλμ

Διάρκεια: 2ω45′ – 3ω00′

Ελάχιστο υψόμετρο: 594μ

Ανώτατο υψόμετρο: 923μ

Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +493μ /- 492μ

Κλίση: Μέγιστη +26,6% / -28,2%. Μέση +8,7% / -8,6%

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο