Μήκος Διαδρομής: 1,5 χλμ

Διάρκεια (με τα πόδια): 0ω24′ – 0ω30′

Ελάχιστο υψόμετρο: 469μ

Ανώτατο υψόμετρο: 594μ

Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +126μ / – 5μ

Κλίση: Μέγιστη +29,8% / -21,0%. Μέση +12,0% / -9,3%

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο