Μήκος διαδρομής: 3,1 χλμ

Διάρκεια: 0ω50′ – 1ω00′

Ελάχιστο υψόμετρο: 366μ

Ανώτατο υψόμετρο: 474μ

Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +138μ / – 138μ

Βαθμός μέσης κλίσης: Ανάβαση +9,3% / Κατάβαση -7,5%

Κλίση: Μέγιστη +22,4% / -21,3%. Μέση +9,3% / -7,5%

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο