Μήκος διαδρομής: 2,1 χλμ

Διάρκεια: 0ω33′ – 0ω40′

Ελάχιστο υψόμετρο: 529μ

Ανώτατο υψόμετρο: 646μ

Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +137μ / – 121μ

Κλίση: Μέγιστη +19,1% / -23,4%. Μέση +9,6% / -9,5%

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο