Μήκος διαδρομής: 1,5 χλμ

Διάρκεια (με τα πόδια): 1ω15′ – 1ω30′

Ελάχιστο υψόμετρο: 212μ

Ανώτατο υψόμετρο: 338μ

Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +189μ / – 69μ

Κλίση: Μέγιστη +70,8% / -71,1%. Μέση +24,1% / -22,1%

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο