Μήκος διαδρομής: 2,1 χλμ

Διάρκεια: 0ω35′ – 0ω40′

Ελάχιστο υψόμετρο: 419μ

Ανώτατο υψόμετρο: 553μ

Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +148μ / – 154μ

Κλίση: Μέγιστη +36,9% / -32,9%. Μέση +11,0% / -13,2%

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο