Μήκος διαδρομής: 3,7 χλμ

Διάρκεια: Ανάλογα με τις δεξιότητες και την εμπειρία σας στην ποδηλασία

Ελάχιστο υψόμετρο: 545μ

Ανώτατο υψόμετρο: 997μ

Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +449μ / -31μ

Κλίση: Μέγιστη +29,1% / -20,1%. Μέση +13,8% / -8,3%

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο