Μήκος διαδρομής: 9,8 χλμ

Διάρκεια: Ανάλογα με τις δεξιότητες και την εμπειρία σας στην ποδηλασία

Ελάχιστο υψόμετρο: 281μ

Ανώτατο υψόμετρο: 479μ

Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +362μ / -324μ

Κλίση: Μέγιστη +18,6 % / -24,9 %. Μέση +6,8% / -7,4%

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο