Μήκος διαδρομής: 5,3 χλμ

Διάρκεια: ανάλογα με τις δεξιότητες και την εμπειρία σας στην ποδηλασία

Ελάχιστο υψόμετρο: 362μ

Ανώτατο υψόμετρο: 600μ

Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +182μ / -207μ

Κλίση: Μέγιστη +17,2% / -22,7%. Μέση +7,2% / – 7,3%

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο