1η Επιλογή 

Μήκος διαδρομής: 9,2 χλμ
Διάρκεια: ανάλογα με τις δεξιότητες και την εμπειρία σας στην ποδηλασία
Ελάχιστο υψόμετρο: 336μ
Ανώτατο υψόμετρο: 523μ
Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +135μ / -259μ
Κλίση: Μέγιστη +20,0% / -19,4%. Μέση +5,1% / -5,6%

2η Επιλογή 

Μήκος διαδρομής: 11,1 χλμ
Διάρκεια: ανάλογα με τις δεξιότητες και την εμπειρία σας στην ποδηλασία
Ελάχιστο υψόμετρο: 322μ
Ανώτατο υψόμετρο: 523μ
Συνολικό κέρδος / απώλεια υψομέτρου: +199μ / -319μ
Κλίση: Μέγιστη +19,6% / -20,0%. Μέση +4,5% / -6,0%

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο