Περιλαμβάνει τον ορεινό όγκο του Κέδρου (κορυφή 1776 μ.), την ευρύτερη περιοχή της Πατσού, του φράγματος Ποταμών και στα δυτικά τα φαράγγια Αγίας Φωτιάς και Κισσού. Χαρακτηρίζεται από αβεστολιθικά πετρώματα και χαμηλή βλάστηση με θάμνους και φρύγανα. Ανάμεσα στα φυτά παρατηρούνται και σπάνια είδη. Επίσης, μεγάλα αρπακτικά πουλιά βρίσκουν καταφύγιο στα μικρά φαράγγια και στις βραχώδεις χαράδρες του Κέντρους, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις για την παρουσία του σπάνιου Gypaetus barbatus. 

Η περιοχή του φράγματος των Ποταμών και της Πατσού, περιστοιχίζεται από λόφους και χαμηλά βουνά. Οι κάθετες ορθοπλαγιές των δύο φαραγγιών χαρακτηρίζονται από πλούσια χαμηλή χλωρίδα και αποτελούν σημαντικό βιότοπο για ερπετά και πτηνά. Εδώ αναπαράγονται αρπακτικά πουλιά, όπως οι γύπες (Gyps fulvus), οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του οικοσυστήματος της περιοχής. Παράλληλα, πολλά μεταναστευτικά είδη πτηνών διαχειμάζουν στις πλαγιές των φαραγγιών, κυρίως χαραδριόμορφα, ερωδιοί και μερικά στρουθιόμορφα.

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο