Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής (Ασωμαθιανός κάμπος)

Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής (Ασωμαθιανός κάμπος)

Βόρεια της Μονής Ασωμάτων υπάρχει ο σταυροειδής με τρούλο Ναός της Αγίας Παρασκευής, που ανακατασκευάστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του τον 19ο αιώνα. Στη βόρεια κεραία του σταυρού, που σώζεται από τον αρχικό ναό, είναι ενσωματωμένος τάφος με τη μορφή αρκοσολίου*. Στο τύμπανο εικονίζεται σε υπερμεγέθη κλίμακα στηθαίος ο Παντοκράτορας και χαμηλά σε μικρότερη κλίμακα δύο ζεύγη αφιερωτών. Οι εικονιζόμενοι αριστερά είναι ο Γεώργιος Χορτάτζης και η σύζυγός του. Στην όψη της κτιστής σαρκοφάγου* εικονίζεται σκηνή κυνηγιού.

[Πηγή: Μιχάλης Γ. Ανδριανάκης – Κωνσταντίνος Δ. Γιαπιτσόγλου (2012). Χριστιανικά Μνημεία της Κρήτης. Ηράκλειο, σ. 305].

_____

*αρκοσόλιο: είδος τάφου διαμορφωμένου σε αβαθή τοξωτή κόγχη.

*σαρκοφάγος: νεκροθήκη, μέσα στην οποία τοποθετούνταν το σώμα του νεκρού προκειμένου να ταφεί.

Κοινοποίηση σε…

Τοποθεσία στο χάρτη

Φωτογραφίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο