Πεζοπορία στο κάτω φαράγγι του Πλατύ Ποταμού

Προκαταρκτική παρατήρηση: Με δεδομένο ότι η ακριβής καταγραφή μιας διαδρομής μέσα σε ένα φαράγγι με GPS είναι εξαιρετικά δύσκολη (λόγω της αδυναμίας συνεχούς επικοινωνίας της συσκευής GPS με τους δορυφόρους), η παρουσίαση της διαδρομής πάνω στον χάρτη δίδεται...

Πεζοπορία στο φαράγγι Πατσού

Προκαταρκτική παρατήρηση: Με δεδομένο ότι η ακριβής καταγραφή μιας διαδρομής μέσα σε ένα φαράγγι με GPS είναι εξαιρετικά δύσκολη (λόγω της αδυναμίας συνεχούς επικοινωνίας της συσκευής GPS με τους δορυφόρους), η παρουσίαση της διαδρομής πάνω στον χάρτη δίδεται...
Μετάβαση στο περιεχόμενο