Στο κέντρο του οικισμού υπάρχει ο μονόχωρος, καμαροσκέπαστος Ναός. Ο Ναός, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, κτίσθηκε το 1516 με δαπάνες του Γεωργίου Βαρούχα, από την ομώνυμη βυζαντινή οικογένεια. Στο ιδιαίτερα σημαντικό τοιχογραφικό σύνολο του Ναού που αποπνέει έντονο κλασικισμό, έχουν αποκρυσταλλωθεί βασικά στοιχεία της Κρητικής Σχολής, όσον αφορά στην εικονογραφία και την τεχνική, όπως θα εξελιχθεί από το β΄ τέταρτο του 16ου αι. και μετά. Αυτά συνδέονται άμεσα με τις εξελίξεις στον χώρο της μεταβυζαντινής ζωγραφικής, όπως θα εκφρασθούν στα επόμενα χρόνια στις τοιχογραφίες του μεγάλου Κρητικού ζωγράφου Θεοφάνη Στερλίτζα-Μπαθά, στο μικρό καθολικό της Μονής του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά των Μετεώρων.

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο