Η λιμνοδεξαμενή στην περιοχή του οικισμού Βυζαρίου, αποτελεί ένα σημαντικό οικολογικό θώκο για τη διατήρηση και συγκράτηση της ορνιθοπανίδας στην περιοχή. Στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα η λιμνοδεξαμενή, προβλέπεται η κατασκευή Φράγματος του Πλατύ Ποταμού και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ακόμα πιο μεγάλη προσέλκυση και παρουσία ορνιθοπανίδας στην περιοχή.

Κοινοποίηση σε…

Μετάβαση στο περιεχόμενο