Ιερός Ναός Παναγίας (Αγία Παρασκευή)

Ιερός Ναός Παναγίας (Αγία Παρασκευή)

Στο κέντρο του οικισμού υπάρχει ο μονόχωρος, καμαροσκέπαστος* ναός της Αγίας Παρασκευής. Ο Ναός, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, κτίσθηκε το 1516 με δαπάνες του Γεωργίου Βαρούχα, από την ομώνυμη βυζαντινή οικογένεια. Το εικονογραφικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συλλειτουργούντες ιεράρχες στον ημικύλινδρο της αψίδας και τους πλάγιους τοίχους του ιερού, την Πλατυτέρα* στο τεταρτοσφαίριο και τον Ευαγγελισμό στο τύμπανο. Χαμηλά εικονίζονται μορφές όρθιων αγίων, ακολουθεί ζώνη με στηθάρια και στην καμάρα σκηνές από τον ευαγγελικό και τον θεομητορικό κύκλο. Στο ιδιαίτερα σημαντικό αυτό τοιχογραφικό σύνολο, που αποπνέει έντονο κλασικισμό, έχουν αποκρυσταλλωθεί βασικά στοιχεία της Κρητικής Σχολής, όσον αφορά στην εικονογραφία και την τεχνική, όπως θα εξελιχθεί από το β΄ τέταρτο του 16ου αι. και μετά. Αυτά συνδέονται άμεσα με τις εξελίξεις στον χώρο της μεταβυζαντινής ζωγραφικής, όπως θα εκφρασθούν στα επόμενα χρόνια στις τοιχογραφίες του μεγάλου Κρητικού ζωγράφου Θεοφάνη Στερλίτζα-Μπαθά, στο μικρό καθολικό της Μονής του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά των Μετεώρων.

[Πηγή: Μιχάλης Γ. Ανδριανάκης – Κωνσταντίνος Δ. Γιαπιτσόγλου (2012). Χριστιανικά Μνημεία της Κρήτης. Ηράκλειο, σ. 315].

_____

*καμαροσκέπαστος ναός: τύπος ναού που στεγάζεται με ημικυλινδρική καμάρα.

*Πλατυτέρα: η παράσταση της Παναγίας στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του Ιερού.

Κοινοποίηση σε…

Τοποθεσία στο χάρτη

Φωτογραφίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο