Γέφυρα του Μανουρά

Γέφυρα του Μανουρά

Η καμάρα του Μανουρά βρίσκεται στην επαρχία Αμαρίου, κάτω από το Χορδάκι, στη συμβολή του ποταμού Λυγιώτη (ή Ηλέκτρα) με τον χείμαρρο Μουνούχο (που μαζεύει τα νερά από το Γερακάρι και δια της κοιλάδας Βρυσών – Άνω Μέρους τα φέρνει στην Αμπαδιά), στη θέση Μετόχι Μανουρά – Μύλος – Φανερωμένη.

Το γεφύρι είναι πέτρινο με τέσσερα τόξα των οποίων τα ανοίγματα διαφέρουν. Αυτό έγινε όπως φαίνεται ώστε να μπορέσουν τα βάθρα να θεμελιωθούν στα πετρώδη τμήματα της κοίτης του ποταμού. Τα τόξα έχουν ανοίγματα 4.50μ., 8,05μ., 5,30μ. και 1.30μ., ενώ το μεγαλύτερο άνοιγμα έχει ύψος 3,70μ. από την κοίτη. Το πλάτος της γέφυρας είναι 3,95μ. Τα τόξα είναι κατασκευασμένα με ημιλαξευτούς λίθους από σκληρό ασβεστόλιθο, ενώ τα βάθρα και τα γεμίσματα είναι αργολιθοδομή. Τόσο η μορφή των τόξων όσο και το κτίσιμο θυμίζει έντονα τα Ηπειρωτικά γεφύρια. Δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθούν στοιχεία στη βιβλιογραφία που να επιτρέπουν με σιγουριά τη χρονολόγηση της κατασκευής του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κων. Μανουρά, η γέφυρα φέρεται ότι κατασκευάστηκε κατά τα τελευταία χρόνια της Αιγυπτιακής κατοχής στην Κρήτη (1828-2841). Πρωτεργάτης της κατασκευής ήταν ο Μερουστά (ιδιοκτήτης του Μετοχίου Φανερωμένης Καμάρας), το όνομα του οποίου έφερε η γέφυρα (Ομερουστά) μέχρι της αρχές του 20ού αι.

Από το 1902 η γέφυρα ονομάζεται Γέφυρα Μανουρά, όπως και η σύγχρονη γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα, που κατασκευάστηκε το 1950-1952 σε έκταση που διέθεσε για το σκοπό αυτό η οικογένεια Μανουρά, ώστε να μην κατεδαφιστεί η πέτρινη [Πηγή: Αριστόδημος Λ. Χατζηδάκης, Ζωή Ι. Εύδου (2003). Τα λίθινα γεφύρια του νομού Ρεθύμνου. Ρέθυμνο].

Κοινοποίηση σε…

Τοποθεσία στο χάρτη

Φωτογραφίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο