Οίκος Βλαστών

Οίκος Βλαστών

Το όμορφο αυτό αρχοντικό βρίσκεται στο χωριό Βιζάρι και έχει ανακηρυχθεί διατηρητέο μνημείο. Αποτελεί οίκημα της οικογένειας Βλαστού, μιας από τις ισχυρότερες οικογένειες στην Κρήτη κατά τη Β Βυζαντινή περίοδο και την Ενετοκρατία. Σύμφωνα με θρύλους που επιβιώνουν μέχρι σήμερα, ο Βλαστός σύμφωνα με την παράδοση ήταν ένα από τα δώδεκα αρχοντόπουλα που έφερε ο βυζαντινός Αυτοκράτορας Αλέξιος Β’ Κομνηνός ο Πορφυρογέννητος (1180-1183) με τις οικογένειές τους στην Κρήτη, με σκοπό να εδραιώσει την κυριαρχία του στο νησί και να ενισχύσει την άμυνά του απέναντι στους Άραβες και στους πειρατές. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Οθωμανούς οι Βλαστοί πρωτοστάτησαν στους απελευθερωτικούς αγώνες του νησιού.

Ένας από τους γνωστότερους ίσως απογόνους της παλιάς αρχοντικής οικογένειας είναι ο Παύλος Βλαστός (1832-1926) , ο οποίος θεωρείται σήμερα πατέρας της κρητικής λαογραφίας.

Κοινοποίηση σε…

Τοποθεσία στο χάρτη

Φωτογραφίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο